Lelieteelt actueel

Met de ogen gericht op de te behalen duurzaamheidsdoelen van 2030 zet stichting ROL zich in voor de verduurzaming van de lelieteelt. De organisatie heeft de afgelopen jaren al veel bereikt in het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbescherming. Zo ook in Drenthe. Toch heerst er onrust bij omwonenden in de gemeente Westerveld.

De toenemende bezorgdheid van inwoners in de gemeente over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft geleid tot een vergaande polarisatie tussen telers en omwonenden. Er wordt naar de overheden – Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten – gekeken om handelend op te treden en een dialoog tussen beide partijen op gang te brengen.

Tijdens de open dag van stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost-Nederland (ROL) op donderdag 2 september benadrukte lelieteler Marcel Markhorst uit het Overijsselse Brucht dat het van belang is dat de dialoog wordt bevorderd. 'De telers willen graag laten zien dat ze duurzaam te werk gaan. Ze staan open voor het doen van onderzoeken en proeven. Het wordt tijd dat dit ook naar de buitenwereld wordt getoond', vindt de teler.

Pilot

Naar verwachting wordt de drie jaar durende pilot 'Duurzame bollenteelt Drenthe' begin oktober goedgekeurd. Het doel van het programma is om kennis te ontwikkelen die moet leiden tot een fundamentele verbetering in de verduurzaming van de lelieteelt.

Lees verder bij de bron: Nieuwe Oogst

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl