Lelieteelt actueel

Op het proefveld van Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) in Vledder is een begin gemaakt met het planten van lelies. Opvallend dit jaar is het gericht onderzoek naar de weerbaarheid van lelies. Van 15 soorten zal worden nagegaan hoe weerbaar ze zijn tegen ziekten en kwalen. Doel is telers een beter inzicht te geven bij de keus van hun assortiment: een goed verkoopbaar product dat geteeld kan worden met geen, of zo weinig mogelijk, gewasbeschermingsmiddelen. Naast een flinke besparing wordt daarmee ook tegemoet gekomen aan de maatschappelijke druk om de bollen met minder middelen te telen.

ROL is in 2016 gestart met onderzoek naar verschillende biostimulanten en plantversterkers in de teelt van lelie. Als vervolg daarop wordt nu een onderzoek uitgevoerd waarin biologische teelt wordt vergeleken met de gangbare teelt. Ook is er een variant waarin zeer terughoudend wordt gespoten. Door een student van Hogeschool Van Hall Larenstein is bij adviesbureau Delphy een inventarisatie uitgevoerd onder lelietelers naar de vatbaarheid van het leliesortiment voor aaltjes, schimmels en virus. Uit de lijst van 140 soorten die daardoor ontstond zijn er 15 gekozen die zullen worden getest. De veldjes zijn voldoende groot om plantgoed voor het tweede jaar te kweken en tevens monsters aan handelsbedrijven beschikbaar te stellen. In de controle zullen de lelies gangbaar worden geteeld waarbij de gewasbescherming en de bemesting zal plaatsvinden conform de gangbare praktijk. In augustus is (onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen) het gewas te bezichtigen tijdens de open dagen. Na de oogst zullen de opbrengsten worden bepaald. De leverbare bollen zullen in de kas in bloei worden getrokken om de takkwaliteit te beoordelen. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Westerveld en het leliefonds van de bollensector.

 

Foto: beeld van het onderzoek naar alternatieve onkruidbestrijding: een mulchlaag met stro. 

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl