Lelieteelt actueel

Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 juni 2021 over de afwijzing van een handhavingsverzoek tegen de aanleg van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen  nabij het Natura 2000-gebied Holtingerveld.

De rechtbank heeft uitgesproken dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000-gebieden. Het gaat in eerste instantie om een pro forma beroepschrift, zonder inhoudelijke argumentatie.

Bron: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@139165/hoger-beroep/ 

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl