Lelieteelt actueel

Inspanningen boeren en tuinders leiden tot lagere milieulast

Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die vandaag door de branche werd gepubliceerd.

De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn kwaliteit en duurzaamheid. Om ook na 2030 koploper te zijn met groene, gezonde en gewaarde producten heeft de sector zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt in het verlagen van de milieulast. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.

Verbetering waterkwaliteit
Het kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66% gerealiseerd.

Geïntegreerde gewasbescherming 
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM), waarmee de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggebracht, is de norm in de land- en tuinbouw van vandaag. Met IPM worden 8 basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen. Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58%), het voorkomen van resistentie (69%) en monitoring (71%). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.

Sector gemotiveerd
Andere belangrijke thema’s in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en wordt gefocust op veiligheid en kwaliteit. De positieve ontwikkelingen die de sectoren hiermee laten zien, en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, motiveren boeren en tuinders om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

Lelieteelt Westerveld - Gewasbeschermingsmiddelen

Het RIVM en het Ctgb hebben uit het recentelijke blootstellingsonderzoek geconstateerd dat er geen gevaar blijkt voor de gezondheid. De teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen zitten ruimschoots onder de grenzen die zijn vastgesteld. 

Shorttrackdiva Lara van Ruijven, die de afgelopen winter de wereldtitel 500 meter shorttrack individueel op haar naam mocht schrijven, opende dinsdagmorgen 4 juni de 9e editie van de Dutch Lily Days in de proefkas van PF Onings BV in Honselersdijk.

gewasbescherming lelieteelt zembla

Tv-programma Zembla berichtte 6 maart 2019 over het RIVM-onderzoek naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van mensen die binnen 250 meter van bloembollenvelden wonen.

Tulpenboer Tom Groot heeft maandag samen met studenten van het Clusius College uit Hoorn onderbroeken opgegraven uit zijn bollenperceel in Nieuwe Niedorp.

lelieteelt bestrijdingsmiddelen westerveld

Ik ben meer geschrokken van de manier waarop zo'n onderzoek gaat dan de uitkomsten ervan." Dat zeg André Hoogendijk, directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), naar aanleiding van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld.

De winnaars van het leliekeuren zijn bekend:

Topklasse: Shannon van der Berg

Heren: Roy van Woesik

Dames: Susan Tas

Jeugd: Nena Kuperus

pesticiden westerveld gewasbeschermingsmiddelen schadelijke stoffen

De kans dat de gewasbeschermingsmiddelen die in de Westerveldse bodem en op gewassen zijn aangetroffen schadelijk zijn voor mensen, is heel erg klein. Dat zegt hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens.

De 57 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen die zijn gevonden op tien locaties in Drenthe waar lelies worden geteeld, vormen geen bedreiging voor de omwonenden.

bestrijdingsmiddelen waardedaling westerveld

De zorgen die burgers van de gemeente Westerveld hadden over gewasbeschermingsmiddelen voor de lelieteelt zijn na hun eigen onderzoek alleen maar toegenomen. Rob Chrispijn van burgerinitiatief Meten = Weten wordt vooral ongerust door het aantal middelen.

Lelieteelt

De Koningsspelen zijn een sportief feest voor basisscholen in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland. In 2019 op 12 april. Koning Willem Alexander opent de Koningsspelen op school bij de kinderen bij een van onze leden. We hebben de school goed aangekleed met tulpen en lelies! Nu maar hopen we dat het gaan zien op TV.

 

Het burgerinitiatief Meten = Weten uit Westerveld heeft in totaal 57 gewasbeschermingsmiddelen gevonden in de bodem en het oppervlaktewater in die gemeente. Dat blijkt uit onderzoek dat de burgers zelf hebben laten uitvoeren.

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl