Lelieteelt actueel

Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 juni 2021 over de afwijzing van een handhavingsverzoek tegen de aanleg van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen  nabij het Natura 2000-gebied Holtingerveld.

Beste lezers, 

Omdat er, in deze rubriek, de leliebollenteelt vanuit diverse kanten wordt belicht, lijkt het mij leuk, om vanuit de broeierij wat informatie te verstrekken. De meeste broeiers zijn vooral bezig jaarrond lelies in kassen in de bloei te trekken, maar er is ook een gedeelte leliebroeiers die enkel in de zomer en het najaar lelie bloemen produceren. Dit gebeurt dan buiten waar ze worden geteeld onder doek.

Afgelopen week hebben de Drentse bloembollentelers een deel van de deelnemers aan de Drentse Fiets4daagse ontvangen. Het was een slechte dag qua weersomstandigheden. Er werd dus dankbaar gebruik gemaakt van onze partytent en het aanbod van een kopje koffie. We waren nieuwsgierig naar de kennis van onze gasten vandaar dat we een prijsvraag hebben georganiseerd. Voor de winnaar hebben we een vvv-bon beschikbaar gesteld. Bij deze willen wij u ook de gelegenheid geven de vragen van onze prijsvraag te beantwoorden.

Leo van de Westelaken woont in Sint-Michielsgestel onder de rook van Den Bosch. Hij vertelt: 'We telen sinds 1968 lelies voor eigen rekening. Naast de 60 ha lelieteelt heb ik ook een melkveebedrijf.

Hoe kun je kwalitatief goede bloembollen telen waarmee je de leefomgeving zo min mogelijk belast? Hoe ontwikkel je systemen waardoor bloembollen minder vatbaar zijn voor ziektes? En hoe kom je tot oplossingen voor knelpunten die omwonenden ervaren bij de teelt van bloembollen? Deze vragen worden de komende drie jaar in de gemeente Westerveld onderzocht in het Drentse proefproject duurzame bollenteelt. Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met telers en inwoners in de praktijk de nodige kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving. 

Stichting ROL doet al jaren onderzoek naar de verduurzaming van de lelieteelt. In de teelt van lelies worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor de bestrijding van onkruid, Botrytis (vuur) en virus. In het verleden werden vrijlevende bodemaaltjes ook chemisch bestreden maar dat is verleden tijd. Mede met dank aan onderzoek op ROL worden bodemaaltjes nu bestreden door de teelt van Tagetes in het jaar voorafgaand aan de teelt van lelies. Om ook onkruid, Botrytis en virus op een duurzame manier te bestrijden doet ROL intensief onderzoek. 

Nadat telers de balans opgemaakt hebben van de oogst van afgelopen jaar kijken we weer uit naar het komende jaar. 

Januari is de maand waarin de telers hun plantgoed sorteren en nieuwe plannen maken voor de oogst van aankomend jaar. Dit doen ze door het plantgoed, wat deels gegroeid is uit ‘schubbenteelt’ maar ook van ‘nateelt’ te sorteren in meerdere maten. 

Bas en Gerard Menting van bloembollenbedrijf Menting in Espel vertellen over de actuele werkzaamheden in de lelieteelt.

November is de maand dat de oogst van de lelies begint. Bij Hulsebosch Bloembollen bv te Den Helder telen ze 70 ha lelies.

Ze telen het plantgoed en uitgangsmateriaal in Den Helder en het leverbaar wat naar de broeierij Nederland en export buitenland gaat in Brabant.

Wist je dat je lelies kunt drogen? Bewaar je bijzondere bloem voor altijd!

In het lelieonderzoek van stichting ROL wordt steeds duidelijker welke groene middelen en biostimulanten een toegevoegde waarde hebben bij het terugdringen van het gebruik van chemische middelen. Verder blijkt uit het onderzoek naar weerbare lelies dat lelietelers met de keuze van hun cultivars opnieuw een stap kunnen maken naar verdere vergroening.

Bollenteler Koos van der Avoird uit Lemmer legt uit: 

 

Het aantal hectares bloembollenteelt in Gaasterland is al jaren gelijk. En een speciaal gif voor de bloembollen is er niet. ,,Voor groente en sla worden dezelfde middelen gebruikt."

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl