Lelieteelt actueel

Lelietelers zaaien, net als andere agrarische ondernemers, Tagetes als groenbemester tegen aaltjes in de bodem. Vooral op het aaltje dat op zandgronden plantenwortels aantast, Pratylenchus penetrans, is dit zeer effectief. De teelt is een alternatief voor chemische grondontsmetting. Deze groenbemester is mogelijk ook zeer interessant voor vitale bijen.

Honingbijen en solitaire bijen (bijvoorbeeld zandbijen, hommels) hebben vrijwel jaarrond voedsel nodig. Het is daarom belangrijk te streven naar voldoende biodiversiteit. In de boomkwekerij heeft Delphy een project uitgevoerd en samengewerkt met agrarische ondernemers en imkers aan vitale bijen. Er zijn bijvriendelijke mengsels gezaaid en er was aandacht voor kennisontwikkeling tussen de partijen. In de praktijk werden bij kwekers veel bijen aangetroffen op Tagetes. Bij een inventarisatie die Kenniscentrum Insecten (EIS/Naturalis) heeft gedaan in 2016 op een onderzoekslocatie van Delphy werden dit bevestigd. Er werden veel soorten bijen, hommels en zweefvliegen waargenomen op Tagetes.

In de praktijk zijn er ook geluiden dat bijenvolken bij Tagetes hebben gestaan minder last van varroamijt hebben. Deze geluiden komen ook van imkers uit Drenthe. Hierover is nog weinig kennis beschikbaar. In Greenport Boskoop is een eerste screening gedaan. Een praktijkscreening met bijenvolken op percelen met Tagetes in Drenthe, om te monitoren of deze bijen minder last hebben van varroamijt lijkt de stelling te bevestigen. In het voorjaar van 2019 wordt bekeken hoe vitaal de onderzochte volken zijn na de winter.

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl